Karta Zgłoszeniowa

Do pobrania karta zgłoszeniowa do konkursu: Karta Zgłoszeniowa . Każdy uczestnik wysyła do dnia 14 marca 2014, cyfrową reprodukcję fotograficzną zgłoszonego notatnika(ów) jako obiektu oraz 6 rozkładówek dla każdego notatnika, dłuższy bok w rozdzielczości 1200 pikseli (150 dpi) na adres mailowy: konkurs.noto@gmail.com . Zgłaszane pliki należy nazwać godłem według wzoru: 01-(sześciocyfrowe godło), np: 01-684639.jpg, 02-684639.jpg. Jeden zgłoszony projekt powinien mieć to samo godło. Wraz z zakodowanymi pracami należy przesłać na adres mailowy: konkurs.noto@gmail.com wypełniona kartę zgłoszeniową. Przesłanie wypełnionej karty w wersji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie konkursu.

NOTO ART 1

plakat-katowice

Zapraszamy serdecznie na wystawę:

NOTO ART 1

17 styczeń- 3 marzec  2014 rok

Galeria Intymna, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskie,

ul. Francuska 12, Katowice

wernisaż:  17 stycznia, godz. 17.00

Zaproszeni artyści:

Bogusław Bachorczyk, Piotr Bednarski, Agnieszka Berezowska, Halina Cader, Stanisław Cholewa, Wojciech Ćwiertniewicz, Jacek Dłużewski, Agnieszka Dutka, Stanisław Koba, Przemysław Liput, Ewelina Małysa, Katarzyna Olbrycht, Maria Pyrlik, Jakub Pierzchała, Anna Sadowska, Anna Słowik, Robert Sowa, Marcin Surzycki, Małgorzata  Stachurska, Krzysztof Tomalski, Sebastian Wywiórski

Druga z cyklu, planowanych jako coroczne, wystaw notatników artystycznych w ramach projektu Biblioteka NoTo Art realizowanego we współpracy Uniwersytetu Pedagogicznego i Biblioteki Śląskiej. Wystawa obejmuje notacje 21 twórców związanych z krakowskim środowiskiem artystycznym. Można tu obejrzeć artefakty w formie zeszytów, notesów, dzienników, teczek, zbiorów luźnych kartek i innych form tradycyjnego zapisu dokumentowanych multimedialnie dla potrzeb wystawy.

W tym samym samym czasie zapraszamy  na  promocję  wydawnictwa pokonkursowego Ogólnopolskiego Studecnkiego Konkursu NOTO – Notatnik Artysty 2012  oraz zapowiemy następną edycję Konkursu.

Halina Cader – Pawłowska  i Przemek Liput


II Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO -Notatnik artysty – dla studentów uczelni i kierunków artystycznych.
Hasło tegorocznego konkursu – Słowo- obraz
Organizator Konkursu: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Sztuki Katedra Multimediów Instytut Grafiki i Wzornictwa
Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na notatnik artystyczny, organizowanego przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Konkurs należy do szerszego projektu Noto – notatnik artysty, który obejmuje cyklicznie organizowane wystawy,  spotkania autorskie oraz inne wydarzenia artystyczne i naukowe. W tegorocznym Konkursie, pod hasłem Słowo i Obraz, oczekujemy na notatniki pisane lub takie, w których będzie przeważała notacja werbalna. Liczymy więc na dzienniki, pamiętniki, opisy koncepcji i projektów artystycznych, zapisy manifestów, programy, narracje ilustrowane, komiksowe itp. W założeniach konkursu mieszczą się również notatniki, w których słowo jest zintegrowane z obrazem lub rozumiane jako obraz. W notatnikach artystów ukryte są projekty niezrealizowanych dzieł, zalążki utopijnych idei, robocze plany, intymne  zapisy słów i obrazów, które w zamierzeniu artystów mają pozostać poza okiem postronnych osób. Mimo to mamy nadzieję, że nasz Konkurs, choć w części, ukaże, czym dla młodych artystów pozostaje związek Słowa z Obrazem.Organizatorzy
1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce. 2. Każdy student może wysłać na konkurs 1 lub 2 notatniki w formie zeszytu, notesu lub sczepionych kartek, wygodnych w przeglądaniu wraz z wypełnionym  kwestionariuszem osobowym. Wymagane dokumenty będą dostępne na stronie konkursu. 3. Dłuższy bok notatnika nie może przekraczać 40 cm. 4. W konkursie nie mogą brać udziału notatniki z poprzedniej edycji Ogólnopolskiego Konkursu NOTO-notatnik artysty. 5. Dopuszczone są wszelkie formy kreacji na papierze, takie jak  np. rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia, rękopis, wydruk, odbitki ksero, wklejki, cięcie i składanie papieru. 6. Notatniki nie spełniające zasad konkursu nie będą brane pod uwagę. 7. Pierwszy etap konkursu: każdy z autorów wysyła prace do dnia 14 marca 2014 w formie cyfrowych reprodukcji fotograficznych;  zgłoszonego notatnika (ów) jako obiektu(ów) oraz 6 rozkładówek dla każdego notatnika, dłuższy bok w rozdzielczości 1200 pikseli (150 dpi). Szczegółowe zasady wysyłania prac będą podane na stronie i blogu Konkursu. 8. Jury Konkursu wybiera około 70 notatników, które będą brały udział w wystawie i w drugim etapie konkursu. 9. Drugi etap konkursu: każdy z autorów wybranych notatników wysyła we własnym zakresie oryginały prac wraz z wypełnionym kwestionariuszem na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki, ul.Mazowiecka 43, 30-019 Kraków do dnia 11 kwietnia 2014 z dopiskiem KONKURS NOTO. Notatniki powinny być starannie opakowane i nadesłane pocztą lub osobiście dostarczone pod adres podany przez Organizatorów . Spośród nadesłanych prac Jury przyzna nagrody pieniężne, fundowane, rzeczowe, wyróżnienia honorowe i inne nagrody (skład Jury oraz spis nagród będzie podany na blogu i stronie konkursu  w terminie późniejszym). 10. Organizator odsyła prace na własny koszt. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu i retransportu organizatorzy nie ponoszę odpowiedzialności. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich w wydawnictwach akademickich bez wypłacania honorariów autorom. 12. Uroczystość wręczenia nagród oraz wykłady okolicznościowe, wernisaże wystawy pokonkursowej i wystaw towarzyszących, odbędą się w Dniu Notatnika – 6 maja 2014 roku  w galeriach oraz innych instytucjach na terenie Krakowa.

Adres do korespondencji: konkurs.noto@gmail.comkonkursnoto.tumblr.com Uniwersytet Pedagogiczny Wydział Sztuki Mazowiecka 43 30-019 Kraków

II Ogólnopolski Studencki Konkurs NOTO -Notatnik artysty – dla studentów uczelni i kierunków artystycznych.

Hasło tegorocznego konkursu – Słowo- obraz

Organizator Konkursu:
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Sztuki
Katedra Multimediów
Instytut Grafiki i Wzornictwa

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu na notatnik artystyczny, organizowanego przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Konkurs należy do szerszego projektu Noto – notatnik artysty, który obejmuje cyklicznie organizowane wystawy,  spotkania autorskie oraz inne wydarzenia artystyczne i naukowe.
W tegorocznym Konkursie, pod hasłem Słowo i Obraz, oczekujemy na notatniki pisane lub takie, w których będzie przeważała notacja werbalna. Liczymy więc na dzienniki, pamiętniki, opisy koncepcji i projektów artystycznych, zapisy manifestów, programy, narracje ilustrowane, komiksowe itp. W założeniach konkursu mieszczą się również notatniki, w których słowo jest zintegrowane z obrazem lub rozumiane jako obraz.
W notatnikach artystów ukryte są projekty niezrealizowanych dzieł, zalążki utopijnych idei, robocze plany, intymne  zapisy słów i obrazów, które w zamierzeniu artystów mają pozostać poza okiem postronnych osób. Mimo to mamy nadzieję, że nasz Konkurs, choć w części, ukaże, czym dla młodych artystów pozostaje związek Słowa z Obrazem.
Organizatorzy

1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce.
2. Każdy student może wysłać na konkurs 1 lub 2 notatniki w formie zeszytu, notesu lub sczepionych kartek, wygodnych w przeglądaniu wraz z wypełnionym  kwestionariuszem osobowym. Wymagane dokumenty będą dostępne na stronie konkursu.
3. Dłuższy bok notatnika nie może przekraczać 40 cm.
4. W konkursie nie mogą brać udziału notatniki z poprzedniej edycji Ogólnopolskiego Konkursu NOTO-notatnik artysty.
5. Dopuszczone są wszelkie formy kreacji na papierze, takie jak  np. rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia, rękopis, wydruk, odbitki ksero, wklejki, cięcie i składanie papieru.
6. Notatniki nie spełniające zasad konkursu nie będą brane pod uwagę.
7. Pierwszy etap konkursu: każdy z autorów wysyła prace do dnia 14 marca 2014 w formie cyfrowych reprodukcji fotograficznych;  zgłoszonego notatnika (ów) jako obiektu(ów) oraz 6 rozkładówek dla każdego notatnika, dłuższy bok w rozdzielczości 1200 pikseli (150 dpi). Szczegółowe zasady wysyłania prac będą podane na stronie i blogu Konkursu.
8. Jury Konkursu wybiera około 70 notatników, które będą brały udział w wystawie i w drugim etapie konkursu.
9. Drugi etap konkursu: każdy z autorów wybranych notatników wysyła we własnym zakresie oryginały prac wraz z wypełnionym kwestionariuszem na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki, ul.Mazowiecka 43, 30-019 Kraków do dnia 11 kwietnia 2014 z dopiskiem KONKURS NOTO. Notatniki powinny być starannie opakowane i nadesłane pocztą lub osobiście dostarczone pod adres podany przez Organizatorów . Spośród nadesłanych prac Jury przyzna nagrody pieniężne, fundowane, rzeczowe, wyróżnienia honorowe i inne nagrody (skład Jury oraz spis nagród będzie podany na blogu i stronie konkursu  w terminie późniejszym).
10. Organizator odsyła prace na własny koszt. Za uszkodzenia powstałe w czasie transportu i retransportu organizatorzy nie ponoszę odpowiedzialności.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach oraz dokumentowania ich w wydawnictwach akademickich bez wypłacania honorariów autorom.
12. Uroczystość wręczenia nagród oraz wykłady okolicznościowe, wernisaże wystawy pokonkursowej i wystaw towarzyszących, odbędą się w Dniu Notatnika – 6 maja 2014 roku  w galeriach oraz innych instytucjach na terenie Krakowa.

Adres do korespondencji:
konkurs.noto@gmail.com
konkursnoto.tumblr.com
Uniwersytet Pedagogiczny
Wydział Sztuki
Mazowiecka 43
30-019 Kraków